نقش جوانان و نوجوانان در 8 سال دفاع مقدس
جوانان و نوجوانان دانش آموز در پیروزی انقلاب اسلامی و هشت

 سال دفاع مقدس نقش برجسته و تعیین كننده ای داشته و با

طلایه داری در جبهه ها و تقدیم بیش از 36000 شهید و هزاران

جانباز و آزاده در طول دوران جنگ تحمیلی دین خود را به اسلام و

انقلاب اسلامی به خوبی ادا نمودند.


    در ایام پس از جنگ تحمیلی نیز «بسیج دانش آموزی» به

عنوان میعادگاه تداوم دفاع همه جانبه نوجوانان دانش آموز از

دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه های فرهنگی،

اجتماعی، سیاسی و علمی عرصه دیگری از حیات خویش را به

نمایش گذاشت و همین امر به خوبی موید این نكته است كه در

دوران اخیر توجه بیش از پیش و همه جانبه به این سازمان

قانونی لازم و ضروری به نظر می رسد.

بسیج دانش آموزی زیرساخت اركان اصلی بسیج است


    جذب، آموزش عمومی، سازماندهی، تجهیز، حفظ انسجام و

 بكارگیری دانش آموزان بسیجی در قالب گروه های مقاومت،

عمق بخشی داخلی به انقلاب اسلامی و تحقق بخشی از ارتش

20 میلیونی و حضور فعال و موثر و سازمان یافته در عرصه های

فرهنگی، علمی، پژوهشی، امنیتی، اجتماعی، سازندگی،

امدادی، دفاعی و نشر و گسترش فرهنگ و تفكر بسیجی و

مقابله با تهاجم فرهنگی در مدارس، از جمله ماموریت های

بسیج دانش آموزی محسوب می شود.

بسیج به عنوان یك نهاد

مردمی و ارزشی در پنجم آذرماه سال 1358 با تیزبینی و

هوشیاری حضرت امام خمینی (ره) و با نگاه به آینده تشكیل شد

 و در طول دوران انقلاب و دفاع مقدس در درگیری های داخلی و

سركوب ضد انقلاب نقش مهم و موثری را ایفا نمود و در جبهه

های حق علیه باطل حضوری جدی داشت، در این میان نیز

نوجوانان دانش آموز نیز در بسیج فعالیت داشتند و حدود 36هزار

 شهید را تقدیم انقلاب كردند و همین مسئله ضرورت تشكیل

سازمانی تحت عنوان بسیج دانش آموزی را دوچندان كرد+ نوشته شـــده در پنجشنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۰ساعــت23:41 تــوسط نوابه زمانی دروپی |
onLoad and onUnload Example